خدمات ما

تیم سازی

سرمایه گذاری

حمایت از ایده

فضای کار اشتراکی

فعالیت های ماپردزاش زبان فارسی
واسط مغز و کامپیوتر
هوش مصنوعیکلان دادهمحاسبات عاطفی

فعالیت های ما

مدل پذیرش در مرکز نوآوری شناختی iCognitive

در عکس روبرو شما مراحل پذیرش در مرکز را می بینید. که از ۵ مرحله تشکیل شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با مرکز به لینک زیر مراجعه نمایید.