محسن کاظمی فرد علوم شناختی

بیوگرافی خودمونی:

من محسن فرزند غلامعلی، زاده ی زمستانم، سرما همیشه منو آزار داده مادرم می گفت در گرگ و میش جمعه ای سرد و برفی نزدیک اذان صبح به دنیا آمدی، شاید بخاطر همینه که همیشه منتظرم، منتظر طلوع، طلوع آفتاب…

علاقه مندی های من شامل: 

انقلاب اسلامی…

وب سایت شخصی:

محسن کاظمی فرد

برخی از نوشته ها