بیوگرافی:

نازنین معتضدی کارشناس ارشد رشته ارتباطات، وظیفه محور، پویا، پرانگیزه و عاشق تغییر است که ابتکار عمل و تعهدات پرریسک را دوست دارد. تخصص و تجربه اجرایی در حوزه‌ی ارتباطات بازاریابی و ارتباطات دیجیتال، مشاوره و خدمات تخصصی به استارتاپ‌ها، او را به سمت همکاری با دنیای نوآوری ‌کشاند و با شناسایی دغدغه‌های شرکت‌های نوپا، فعالیت در زمینه‌ی مشاوره و خدمات تخصصی به تیم ها، سابقه‌ی همکاری با استارتاپ کوچک و بزرگ ایرانی را در کارنامه‌ی خود دارد.

همکاری پرافتخار با شرکت دانش پرداز شناختی، شتابدهنده تیک، شزان و … باعث شده که امروز مسئولیت مدیر اجرایی مرکز نوآوری شناختی را به عهده داشته باشد.‎

آدرس ایمیل:

 nazaninmotazedi@shenakht.co 

و 

motazedi.nazanin@gmail.com

برخی از نوشته ها