هرم مازلو و راه های ارزشمند کردن محصول

ارزش اجتماعی

ارزش برای کاربر ارزش برای کاربر (بر خلاف ارزش کاربر) یک مفهوم مهم هر محصول است. این در انتهای تناسب محصول با بازار، رشد، درآمد و اساساً موارد دیگر است. چیزهای کمی هستند که بیشتر از تزریق ارزش به محصولات می توانند کمک کنند. این محصول می تواند مشکل دار باشد، تجربه کاربری ضعیفی داشته باشد […]

مرکز نوآوری چیست؟

مرکز نوآوری چیست؟

طبق تعریف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، مرکز نوآوری، « مرکزی متشکل از یك یا چند تیم نوآوری است که با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکتهای متقاضی محصولات جدید، در چارچوب برنامه ای بلندمدت با هم همکاری می کنند. » ازجمله عواملی که ایجاد مراکز نوآوری را به یک نیاز تبدیل کرده است، به […]

همدلی، همدردی، شفقت چه تفاوتی با هم دارند؟

همدلی

سه کلمه همدلی، همدردی و شفقت اغلب به جای یکدیگر به کار می روند. این کلمات هر چند به هم نزدیک هستند اما مترادف هم نیستند. همدردی[۱] یا ترحم یعنی اینکه  شما می توانید بفهمید که یک شخص چه احساسی دارد. همدلی[۲] یعنی اینکه احساس می کنید که آن شخص چه احساسی دارد. شفقت[۳] تمایل برای از بین بردن […]

ضرورت نیاز به همدلی در کار و زندگی

ضرورت نیاز به همدلی

همه ما تجاربی از همدلی یا Empathy در ذهن خود داریم و هنگامی که در مورد این واژه به گفتگو می نشینیم گویی مفهوم آن برایمان آشناست. و شاید ضرورت نیاز به همدلی را  چنان که شاید درک نکرده و نیازی به تعریف و حتی آموزش آن نمی بینیم. این اتفاق به این دلیل روی […]

تعریف خلاقیت ، مقدمه ای بر نوآوری

تعریف خلاقیت

تعریف خلاقیت ، مقدمه ای بر نوآوری قبل از اینکه بخواهیم به مقوله نوآوری بپردازیم. ابتدا باید تعریف خلاقیت را به عنوان مقدمه ای بر نوآوری دانسته و تا حدودی با تکنیک های آن آشنا باشیم. ما در مرکز نوآوری شناختی iCognitive قصد داریم. در سلسله دروسی تحت عنوان نوآوری سبکی از زندگی، نقشه راهی برای […]