همدلی، همدردی، شفقت چه تفاوتی با هم دارند؟

همدلی

سه کلمه همدلی، همدردی و شفقت اغلب به جای یکدیگر به کار می روند. این کلمات هر چند به هم نزدیک هستند اما مترادف هم نیستند. همدردی[۱] یا ترحم یعنی اینکه  شما می توانید بفهمید که یک شخص چه احساسی دارد. همدلی[۲] یعنی اینکه احساس می کنید که آن شخص چه احساسی دارد. شفقت[۳] تمایل برای از بین بردن […]

ضرورت نیاز به همدلی در کار و زندگی

ضرورت نیاز به همدلی

همه ما تجاربی از همدلی یا Empathy در ذهن خود داریم و هنگامی که در مورد این واژه به گفتگو می نشینیم گویی مفهوم آن برایمان آشناست. و شاید ضرورت نیاز به همدلی را  چنان که شاید درک نکرده و نیازی به تعریف و حتی آموزش آن نمی بینیم. این اتفاق به این دلیل روی […]